Vítejte na stránkách obce Obec Bystřice, chcete si nastavit zobrazení:

Hasičské desatero

1.   Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti                         bratrské pomoci v neštěstí.

2.  Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle,           nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.  Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a       dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4.   Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kdo Tě zvolili, očekávají od               Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla a duše.

5.  Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6.  Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v       pospolité jednání počestná a vlídná.

7.  Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno       vždy a všude slušným způsobem hájit.

8.  Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys                   všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9.  Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným                   způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým             hasičským dobrovolníkem.

aktualizováno: 11. 2. 2021 11:04, Iva Kobrova